ANLAŞMALI KURUMLAR

ASBEST lifleri AKCİĞER KANSERİ’ne neden olur mu?

ASBEST lifleri AKCİĞER KANSERİ’ne neden olur mu?

 

ASBESTOS ve AKCİĞER KANSERİ riski!*

Asbest liflerinden SİLİKAT LİFLERİ asbeste maruziyet sonrası ömür boyu akciğer dokusunda kalır! Geçmişte ASBEST hem ısı hem de ses izolasyonu materyallerinde çok kullanıldığından çalışma iş ortamında maruziyet çok sık yaşanmıştır. Günümüzde asbest kullanımı birçok ülkede sınırlanmış ya da yasaklanmıştır. Hem AKCIĞER KANSERİ hem de MEZOTELYOMA (akciğer ve karın zarından kaynaklanan kanser tipi) ASBEST maruziyeti ile ilişkilidir.
Maruz kalan işçilerde SİGARA asbest-ilşkili Akciğer KANSERİ gelişimi şiddetle arttırmaktadır!* SİGARA içmeyen ASBEST işçilerinde 5 kat daha fazla AKCIĞER KANSERİ gelişirken, SİGARA İÇEN işçilerde bu risk 50 ila 90 kat artmaktadır!**

PASİF SİGARA içiciliği AKCIĞER KANSERİ’ne neden olur mu?

PASİF SİGARA içiciliği AKCIĞER KANSERİ’ne neden olur mu?

 

PASIF SİGARA İÇİCİLİĞİ ve AKCİĞER KANSERİ riski!*

Pasif sigara içiciliği, veya ortamda bulunan tütün dumanı soluyanlar akciğer kanseri için ciddi risk altındadırlar. Araştırmalar göstermiştir ki, sigara içen biriyle yaşayanların Akciğer kanser riski hiç sigara içmeyenlere göre %24 daha fazladır!* Tahmini olarak Amerika’da yıllık 3000 ölümün sebebi “PASIF SİGARA İÇİCİLİĞİ” nedeniyledir!*.