Aşırı Büyüme Hipotezine Karşı: Pectus Excavatum’da Daha Kısa Kaburga Kıkırdak Uzunlukları

AMAÇ:

Pectus excavatum, bilinen bir nedeni olmayan yaygın bir göğüs duvarı deformitesidir. Yaygın hipotez, pectus excavatum hastalarında sağlıklı bireylere göre fazla miktarda kaburga kıkırdak büyümesi olduğudur.

MATERYAL VE YÖNTEMLER:

Pektus excavatumlu 16 hastada ve 6 ve 32 yaşlarında 16 olgu (yaş ve cinsiyet uyumlu) kontrollerde, dördüncü ila sekizinci kaburga kıkırdak ve ilişkili kaburgaların radyolojik eğrisel üç boyutlu ölçümlerini elde ettik. Kemik uzunluğu, kıkırdak uzunluğu ve hastalar ve kontroller arasındaki oranlarını karşılaştırmak için bir varyans analizi kullanıldı.

SONUÇLAR:

Kemik uzunluğuna göre, genel olarak pektus ekskavatumlu hastalar, özellikle solda daha kısa kaburga kıkırdak uzunluklarına (P <0.001) sahipti (P ​​<0.05). Bu gözlemi post hoc analizleri sırasında spesifik kaburgalara uyarlıyamadık.

YORUMLAR:

Bu, pectus excavatum’un aşırı büyüme hipotezini, 4. ila 8. kaburgalar için gözlemsel olarak araştıran ilk çalışmadır. Biz ve başkaları bu hipotezi destekleyecek kanıt bulamamıza rağmen, şaşırtıcı bir şekilde alternatif hipotezi doğru bulduk: pectus excavatum olan hastaların daha kısa kaburga kıkırdaklarına sahip olma eğilimleri vardı. İleri çalışmalar bu sonuçlar üzerinde daha geniş örneklem büyüklüğü ile yapılmalı ve göğüs kafesi gelişimi sırasında boyuna hacimsel ölçümler göz önünde bulundurmalıdır.

via: www.journalofsurgicalresearch.com

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir